Akcija stadion

Za prave Zagrepčane uopće ne bi smjelo biti dileme; Maksimir je jedno od svetih mjesta grada Zagreba. Upravo je na ovom mjestu Dinamo pisao svoju povijest i neka ju piše i dalje.
Ivan Brleković

Akcija stadion

Kako je tema novog stadiona Dinama preplavila internet i počinje se nametati kao prvorazredno političko pitanje u Zagrebu u kontekstu skorašnjih lokalnih izbora, bit ću slobodan iznijeti na ovim stranica, svoje viđenje problematike izgradnje novog stadiona i ponuditi rješenja.
Držim da za prave Zagrepčane uopće ne bi smjelo biti dileme; Maksimir je jedno od svetih mjesta grada Zagreba. Upravo je na ovom mjestu Dinamo pisao svoju povijest i neka ju piše i dalje. 
Bez nekog posebnog povoda i razloga, dugoročno nepromišljeno, 1992.god. Dinamova uprava odrekla se vlasništva cijelog maksimirskog kompleksa i predala ga Gradu Zagrebu.
Ne treba danas nikoga previše osuđivati, takva su vremena bila, politika i Grad Zagreb čvrsto su tada stajali iza Dinama, nije bilo previše bitno u čijem je vlasništvu Maksimir.
Danas su nažalost neka druga vremena, za Gradonačelnika(cu) se nude osobe koje ne pokazuju nikakve afinitete za nogomet u Zagrebu, čak što više ni ne navijaju za Dinamo.
Neke druge boje su im puno draže od plave!
Ovih dana nude se različita rješenja (povrat vlasništva, pravo građenja, koncesija, pravo plodouživanja, javno-privatno partnerstvo, najam, „izgon Dinama iz Maksimira“ itd.)
Međutim, od sveg ponuđenog, za ozbiljnu raspravu ostaje nam samo pravo građenja. 
-Povrat vlasništva Dinamu je pravno i teoretski moguć, ali u praksi danas teško izvediv u Zagrebu.
-Koncesija se kao rješenje više koristi za neke druge situacije i okolnosti; npr. korištenje i eksploatacija prirodnih bogatstava, koncesija za izgradnju određenih infrastrukturnih objekata, koncesija za obavljanje određenih javnih usluga i slično.
-Ostale nabrojane mogućnosti ukazuju se kao nedostatne i teško provedive u praksi.
Ostaje dakle, pravo građenja. Predlažem uz simboličnu naknadu od 1 kune i na rok od 99 godina.
Grad Zagreb daje Dinamu pravo građenja za izgradnju stadiona u Maksimiru. Oblik, veličina i dinamika izgradnje, okvirno se definiraju u Ugovoru o građenju.
Investitor je GNK Dinamo. Sufinancijeri su HNS, FIFA i UEFA iz svojih fondova solidarnosti za ovakve namjene.
Garantirano, stadion može biti gotov za tri godine!
Kako to postići ako gradske vlasti neće imati sluha za Dinamo i potrebu izgradnje novog stadiona.
Rješenje je referendum. Članak 140. Statuta Grada Zagreba propisuje:
 
Članak 140.
 
(3) Raspisivanje lokalnog referenduma može predložiti najmanje jedna trećina gradskih zastupnika, gradonačelnik, 20% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu i većina vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti na području Grada Zagreba.
 
(6) Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba.
 
(7) Odluka donesena na lokalnom referendumu obvezatna je za Gradsku skupštinu.

Eto dragi prijatelji, ovo je moj skromni doprinos za što skorije rješavanje „Akcije Stadion“!

Ivan Brleković